tirsdag 1. mars 2011

Ny kronerulling til rettssaken: TEGN DEG FOR FASTE MÅNEDLIGE BIDRAG!

Lederen i Avd. 651 Fagforbundet Aker sykehus, Are Saastad, er flyttet til Ahus mot sin vilje. For medlemmene dreier denne saken seg om å få beholde lederen de har valgt og nylig gjenvalgt. For fagbevegelsen dreier saken seg om å slå tilbake et usedvanlig aggressivt angrep på tillitsvalgte som representerer medlemmer i omstillinger – både i offentlig og privat sektor. 

For å føre saken til topps i rettssystemet trengs penger. Mange penger.

Siden saken føres av fagforeningen selv, må alle penger til saken samles inn. Fagforbundet Aker har allerede samlet inn flere hundre tusen kroner, både fra enkeltpersoner og fra klubber og fagforeninger.

Dette er fantastisk bra, men det trengs fortsatt mye mer!

Nå oppfordres enkeltpersoner, fagforeninger og organisasjoner til å bidra - og til å gi så det monner! Vi vet mange allerede har gitt enkeltbeløp, nå er det flott om de som gir kan tegne seg for et fast månedlig trekk, gjerne minst seks måneder fram i tid.

Tap i namsretten - saken anket til lagmansretten

Mandag 22. februar anket advokat Anne Marie Due kjennelsen i Oslo byfogdembete, der Fagforbundet Aker tapte første runde. - Etter min mening er ankeerklæringen blitt et meget godt og gjennomarbeidet dokument, sier leder i Fagforbundet Aker, Are Saastad.

- Nå får ledelsen i Oslo universitetssykehus virkelig noe å bryne seg på, sier Ann Karin Osode.
Med dette kommer spørsmålet om Are Saastad får stå i stillingen i Oslo universitetssykehus til ny behandling, denne gang i Borgarting lagmannsrett. Forføyningssaken endte med tap i første rettsinstans, Oslo byfogdembete (tidligere namsretten).

 - Anken påviser at denne tvangsflyttingen er en sak som rammer fagforeningen og medlemmene som står oppe i tidenes største sykehusomstilling, her og nå. Det er dette denne saken først og fremst dreier seg om, ikke meg som person, sier Saastad.

Han får støtte fra nestleder Ann Karin Osode:

- Kjennelsen i byfogdembetet, der Are tapte retten til midlertidig forføyning, er etter mitt syn haltende og forutinntatt. Denne dommen kunne bare ikke få bli stående. Nå får vår motpart, ledelsen i Oslo universitetssykehus virkelig noe å bryne seg på, sier Osode.

Det er den svært gode utviklingen i Fagforbundet Akers kronerullingsaksjon som har gjort det mulig å ta saken videre til ankebehandling i lagmannsretten. Som kjent idømte byfogdembetet Saastad motpartens saksomkostninger på til sammen 119.000 kroner.

tirsdag 25. januar 2011

Styrkeprøve på arbeidsfolks rettigheter

Dette dreier seg om noe annet og viktigere enn Are Saastads person. Fagforeningslederen har blitt tvangsflyttet. Arbeidsgiversiden tar i bruk et våpen vi håpet var dødt og begravet. Prosessen mot ham må stoppe.

Kronikk i Dagsavisen av Reiulf Steen, tidligere leder i Arbeiderpartiet og forfatter Thorvald Steen, som er tidligere mangeårig tillitsvalgt i Fagforbundet.

Thorvald Steen og Reiulf Steen.
I dag og i morgen tar Oslo byfogdembete stilling til om fagforeningsleder Are Saastad i Fagforbundet Aker skal gis rett til å stå i stillingen, etter at arbeidsgiver Oslo universitetssykehus fra nyttår tvangsflyttet ham til Ahus. Saastad er fagforeningslederen som har stått i spissen for kampen mot nedleggelse av Aker sykehus, og som for øvrig er en av våre mest tydelige kritikere av sykehusreformen og new public management.

To dager i Oslo tingrett avsluttet: - Vel blåst!

Behandlingen av Fagforbundet Akers begjæring om midlertidig forføyning i Are Saastads sak mot Oslo universitetssykehus ble i dag avsluttet i Oslo tingrett. - Jeg mener vår side har gjort en god innsats disse to dagene, og fått belyst de vesentlige sidene av denne viktige saken, sier Are Saastad.

Det er retten til å bli stående i stillingen som mandag og tirsdag er behandlet i denne prinsipielt viktige saken, der utgangspunktet er at arbeidsgiver Oslo universitetssykehus (OUS) tvangsflyttet fagforeningsleder Are Saastad til Ahus fra nyttår. Fagforbundet Akers advokat er Anne Marie Due i advokatfirmaet Hjort.

Dues og Saastads krav er i første omgang at Saastad gjeninntas i en 100 % stilling i OUS til selve hovedsøksmålet kan komme opp for Oslo tingrett senere i år.

fredag 21. januar 2011

Markering utenfor Oslo Tinghus mandag 24. januar klokken 8.15


Mandag klokken 9 begynner den rettslige behandlingen av arbeidsgiver Oslo universitetssykehus (OUS) sin tvangsflytting av fagforeningsleder Are Saastad til Ahus. I den forbindelsen avholdes det en støttemarkering ved Oslo Tinghus klokken 8.15.

Oslo byfogdembete skal mandag og tirsdag avgjøre om fagforeningsleder Are Saastad i Fagforbundet Aker får bli på Aker.

Fra nyttår er Are Saastad flyttet fra Aker til Ahus. Mandag 24.1 behandles Fagforbundet Akers og Saastads krav om å få stå i stillingen i OUS (en såkalt midlertidig forføyning), til saken kommer opp for Oslo tingrett i sommer. Behandlingen skjer i Oslo byfogdembete (tidligere namsretten).

Dagens paroler er:

ARBEIDSGIVER SKAL IKKE AVGJØRE FAGBEVEGELSENS VALG - LA ARE BLI! og LA AKER LEVE!

mandag 3. januar 2011

Ares sak for byfogden 24. og 25. januar

Fagforbundet Akers krav om at Are Saastad skal få stå i stillingen, kommer opp for Oslo byfogdembete 24. og 25. januar. Det innebærer en mulig dom om såkalt midlertidig forføyning mot Oslo universitetssykehus


Fra 1. januar er Are Saastad virksomhetsoverdratt til Ahus. Dette skjer fordi ledelsen i Oslo universitetssykehus (OUS) hevder han hører til på en avdeling som overføres. Saastad og Fagforbundet Aker mener dette er feil, og at ledelsen ønsker å bli kvitt en brysom topptillitsvalgt. Fagforeningen har derfor gått til rettslige mottiltak. 24. og 25. januar behandles en begjæring om midlertidig forføyning for Oslo byfogdembete. Her vil det bli avgjort om Saastad kan få stå i stillingen i OUS til saken kommer til ordinær behandling i Oslo tingrett.

Formelt stevnes OUS-styreleder Steinar Marthinsen av Are Saastad i søksmålet. Saastad representeres av Anne Marie Due i advokatfirmaet Hjort, mens OUS representeres av Sten Foyn i advokatfirmaet Haavind.