tirsdag 1. mars 2011

Ny kronerulling til rettssaken: TEGN DEG FOR FASTE MÅNEDLIGE BIDRAG!

Lederen i Avd. 651 Fagforbundet Aker sykehus, Are Saastad, er flyttet til Ahus mot sin vilje. For medlemmene dreier denne saken seg om å få beholde lederen de har valgt og nylig gjenvalgt. For fagbevegelsen dreier saken seg om å slå tilbake et usedvanlig aggressivt angrep på tillitsvalgte som representerer medlemmer i omstillinger – både i offentlig og privat sektor. 

For å føre saken til topps i rettssystemet trengs penger. Mange penger.

Siden saken føres av fagforeningen selv, må alle penger til saken samles inn. Fagforbundet Aker har allerede samlet inn flere hundre tusen kroner, både fra enkeltpersoner og fra klubber og fagforeninger.

Dette er fantastisk bra, men det trengs fortsatt mye mer!

Nå oppfordres enkeltpersoner, fagforeninger og organisasjoner til å bidra - og til å gi så det monner! Vi vet mange allerede har gitt enkeltbeløp, nå er det flott om de som gir kan tegne seg for et fast månedlig trekk, gjerne minst seks måneder fram i tid.En hundrelapp eller flere merkes ikke så mye når det trekkes én gang i måneden, men over flere måneder blir det et fint tilskudd til denne viktige rettsprosessen. En slik håndsrekning gjør også det hele mer forutsigbart for oss som står ansvarlig for saken!

Her er hvordan du kan bidra:

ENKELTBELØP GIS SLIK

• Beløp settes inn på kontonummer 0530 04 44190 i nettbanken din. Innbetalingen merkes da ”Støtte til Saastad-saken”.
• Om du ikke bruker nettbank, husk å skrive på innbetalingsblanketten at kontoens eier er Aker sykehus’ venner ved leder Torstein Winger, i tillegg til at innbetalingen merkes ”Støtte til Saastad-saken”.
• Om du ønsker å få tilsendt utfylt faktura fra oss, ring da 917 24 293 eller skriv til fagforbundet.aker@online.no

FASTE MÅNEDLIGE BELØP GIS SLIK

• Det er en ganske enkel sak å sette deg selv på faste månedlige trekk i egen nettbank til kontonummer 0530 04 44190. Innbetalingene merkes ”Støtte til Saastad-saken”.
• Send også en melding til fagforbundet.aker@online.no om hva du gir, og hvor lenge du har tenkt å gjøre det. Det letter vår planlegging!
• Om du ønsker å få tilsendt månedlige fakturaer, ring 917 24 293 eller skriv til fagforbundet.aker@online.no

Husk: Ingen penger går til Are. Det er heller ikke Fagforbundet Aker som får pengene. Alt går i sin helhet til å finansiere rettssaken. Til å sikre dette, kontrolleres bruken av pengene strengt av kassereren i støtteforeningen Aker sykehus’ venner.

PS. Skulle vi vinne og motparten bli idømt å betale våre saksomkostninger, vil alle beløp over 500 kroner bli returnert til giverne (gir du et mindre beløp per måned, telles samlet sum). Beløp under 500 kroner vil i et slikt tilfelle tilfalle Aker sykehus’ venners videre kamp for Aker sykehus. Et meget godt formål uansett, altså.

Vi skal vinne denne saken. LA ARE BLI!


Se også Facebook - http://www.facebook.com/event.php?eid=165515593498548

1 kommentar: