tirsdag 1. mars 2011

Ny kronerulling til rettssaken: TEGN DEG FOR FASTE MÅNEDLIGE BIDRAG!

Lederen i Avd. 651 Fagforbundet Aker sykehus, Are Saastad, er flyttet til Ahus mot sin vilje. For medlemmene dreier denne saken seg om å få beholde lederen de har valgt og nylig gjenvalgt. For fagbevegelsen dreier saken seg om å slå tilbake et usedvanlig aggressivt angrep på tillitsvalgte som representerer medlemmer i omstillinger – både i offentlig og privat sektor. 

For å føre saken til topps i rettssystemet trengs penger. Mange penger.

Siden saken føres av fagforeningen selv, må alle penger til saken samles inn. Fagforbundet Aker har allerede samlet inn flere hundre tusen kroner, både fra enkeltpersoner og fra klubber og fagforeninger.

Dette er fantastisk bra, men det trengs fortsatt mye mer!

Nå oppfordres enkeltpersoner, fagforeninger og organisasjoner til å bidra - og til å gi så det monner! Vi vet mange allerede har gitt enkeltbeløp, nå er det flott om de som gir kan tegne seg for et fast månedlig trekk, gjerne minst seks måneder fram i tid.

Tap i namsretten - saken anket til lagmansretten

Mandag 22. februar anket advokat Anne Marie Due kjennelsen i Oslo byfogdembete, der Fagforbundet Aker tapte første runde. - Etter min mening er ankeerklæringen blitt et meget godt og gjennomarbeidet dokument, sier leder i Fagforbundet Aker, Are Saastad.

- Nå får ledelsen i Oslo universitetssykehus virkelig noe å bryne seg på, sier Ann Karin Osode.
Med dette kommer spørsmålet om Are Saastad får stå i stillingen i Oslo universitetssykehus til ny behandling, denne gang i Borgarting lagmannsrett. Forføyningssaken endte med tap i første rettsinstans, Oslo byfogdembete (tidligere namsretten).

 - Anken påviser at denne tvangsflyttingen er en sak som rammer fagforeningen og medlemmene som står oppe i tidenes største sykehusomstilling, her og nå. Det er dette denne saken først og fremst dreier seg om, ikke meg som person, sier Saastad.

Han får støtte fra nestleder Ann Karin Osode:

- Kjennelsen i byfogdembetet, der Are tapte retten til midlertidig forføyning, er etter mitt syn haltende og forutinntatt. Denne dommen kunne bare ikke få bli stående. Nå får vår motpart, ledelsen i Oslo universitetssykehus virkelig noe å bryne seg på, sier Osode.

Det er den svært gode utviklingen i Fagforbundet Akers kronerullingsaksjon som har gjort det mulig å ta saken videre til ankebehandling i lagmannsretten. Som kjent idømte byfogdembetet Saastad motpartens saksomkostninger på til sammen 119.000 kroner.