fredag 21. januar 2011

Markering utenfor Oslo Tinghus mandag 24. januar klokken 8.15


Mandag klokken 9 begynner den rettslige behandlingen av arbeidsgiver Oslo universitetssykehus (OUS) sin tvangsflytting av fagforeningsleder Are Saastad til Ahus. I den forbindelsen avholdes det en støttemarkering ved Oslo Tinghus klokken 8.15.

Oslo byfogdembete skal mandag og tirsdag avgjøre om fagforeningsleder Are Saastad i Fagforbundet Aker får bli på Aker.

Fra nyttår er Are Saastad flyttet fra Aker til Ahus. Mandag 24.1 behandles Fagforbundet Akers og Saastads krav om å få stå i stillingen i OUS (en såkalt midlertidig forføyning), til saken kommer opp for Oslo tingrett i sommer. Behandlingen skjer i Oslo byfogdembete (tidligere namsretten).

Dagens paroler er:

ARBEIDSGIVER SKAL IKKE AVGJØRE FAGBEVEGELSENS VALG - LA ARE BLI! og LA AKER LEVE!

Det vil bli holdt korte appeller under markeringen. Fagforeninger er hjertelig velkommen med faner.

Saastad-saken er omfattet av stor interesse i store deler av fagbevegelsen, og også blant de mange forkjemperne for Aker sykehus i Oslo. Mange ser saken som en prøve på om arbeidsgivere skal kunne fjerne tillitsvalgte midt i en omstilling, og slik kunne kvitte seg med "brysomme" elementer. Saastad har utvilsomt vært plagsom for Helse Sør-Øst og Oslo universitetssykehus i lang tid, i og med hans og fagforeningens utrettelige kamp mot nedleggelse av det velfungerende sykehuset Aker - for øvrig i tett samarbeid med den aktive foreningen Aker sykehus' venner.

Det er en egen ironi i at det i disse dager viser seg hvor rett kritikerne av Aker-nedleggelsen har hatt. Det er allerede svært vanskelig å se overføringen av Akers pasientgrunnlag til det kriserammete Ahus som særlig vellykket.

Behandlingen av den midlertidige forføyningen går for åpen rett. Saken er i utgangspunktet berammet til to dager (mandag og tirsdag), og det er full vitneføring for begge sider.

Arrangører for markeringen: Fagforbundet Aker og Aker sykehus' venner

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar