tirsdag 25. januar 2011

To dager i Oslo tingrett avsluttet: - Vel blåst!

Behandlingen av Fagforbundet Akers begjæring om midlertidig forføyning i Are Saastads sak mot Oslo universitetssykehus ble i dag avsluttet i Oslo tingrett. - Jeg mener vår side har gjort en god innsats disse to dagene, og fått belyst de vesentlige sidene av denne viktige saken, sier Are Saastad.

Det er retten til å bli stående i stillingen som mandag og tirsdag er behandlet i denne prinsipielt viktige saken, der utgangspunktet er at arbeidsgiver Oslo universitetssykehus (OUS) tvangsflyttet fagforeningsleder Are Saastad til Ahus fra nyttår. Fagforbundet Akers advokat er Anne Marie Due i advokatfirmaet Hjort.

Dues og Saastads krav er i første omgang at Saastad gjeninntas i en 100 % stilling i OUS til selve hovedsøksmålet kan komme opp for Oslo tingrett senere i år.

- Hvorvidt jeg får stå i stillingen eller ikke vil være avgjørende viktig for min mulighet til å kunne representere medlemmene og fortsette å slåss for sykehuset og pasientene våre.Slik sett er dette allerede nå en svært viktig sak for hele fagbevegelsen i Norge, slår Are Saastad fast i en kommentar.

Rettens dommer Steinar Iversen begynner nå arbeidet med å utarbeide en kjennelse i saken. Det er uklart hvor lang tid dette vil ta.

Førstkommende helg deltar Are Saastad på den viktige Trondheimskonferansen (årlig landsomfattende konferanse i regi av LO i Trondheim), der han er blitt invitert til å holde et innlegg om den pågående rettssaken. Innlegget blir holdt under den faglige-politiske delen av konferansen på søndag.

Kronerullingen for å finansiere en rettssak fortsetter for fullt. Se eget oppslag annet sted på denne siden, eller på Fagforbundet Akers side på Facebook.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar