onsdag 22. desember 2010

Vi støtter en rettssak for Are

Vi som skriver under på dette, støtter Fagforbundet Aker dersom fagforeningen velger å gå til rettssak mot arbeidsgiver Oslo universitetssykehus’ forsøk på å skvise ut fagforeningsleder Are Saastad.

Vi ser angrepet på Are som et angrep på tillitsvalgtes soleklare rett til å representere medlemmene i omstilling, og som et angrep på hele fagbevegelsens opparbeidete rettigheter til fritt å kunne ytre seg – også om det ikke passer arbeidsgiver.

For oss er det åpenbart at denne saken dreier seg om at arbeidsgiver vil kvitte seg med en tillitsvalgt som har mot til å si fra mot ledelsen i Norges største helseforetak.

Om Fagforbundet Aker vedtar å gå til sak, vil vi derfor stille oss solidariske med dere, og arbeide for økonomisk og moralsk støtte i egne fagforeninger og blant klassebevisste tillitsvalgte i fagbevegelsen for øvrig.

Oslo/Trondheim/Lillehammer tirsdag 21. desember 2010

Pål Berdahl
leder Avd. 065 Fagforbundet Riks- og Radiumhospitalet

Leder Per Arne Salo/AU
Heismontørenes Fagforening

Kristin Sæther
leder Fagforbundet Trondheim

Odd Mikkelborg
sekretær Postkom
Oslo og Akershus krets

Bjørn Tore Egeberg
leder Handel og kontor-klubben
Heismontørenes Fagforening

Leder Arne Byrkjeflot/styret
LO i Trondheim

Helge G. Galtrud
leder LO i Sør-Gudbrandsdal

(Uttalelsen ble gjort kjent på gårsdagens ekstraordinære årsmøte i Fagforbundet Aker)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar