mandag 20. desember 2010

Reiulf Steen/Thorvald Steen: Å kjempe for Are Saastad er fagbevegelsens viktigste sak i dag

Fagforbundet Aker mottok i dag følgende mail:


"I går var jeg og besøkte Reiulf Steen.Vi snakket om hvilket inntrykk det gjør på oss at Are Saastad og styret i Fagforbundet Aker, ja, hele Oslo blir trakassert av Oslo universitetssykehus. Motstanden de ansatte på Aker har vist mot den meningsløse nedleggingen gir håp om en mulig seier. Et angrep på Are er et forsøk på å ramme motstanden.

Reiulf og jeg besluttet straks å gi økonomisk støtte til den juridiske bistanden som må til for å støtte Are og Fagforbundet på Aker. Vi oppfordrer alle som arbeider for at en faglig tillitsvalgt som kjemper for ytringsfrihet, pasienter og ansattes rettigheter, fortsatt skal ha lov til å gjøre det her til lands, uten å bli forvist fra arbeidsplassen.

Å kjempe for Are Saastads rettigheter er per idag den viktgste saken som pågår i norsk fagbevegelse.

Beste hilsen Thorvald Steen"

Reiulf Steen er tidligere leder i Det norske Arbeiderparti. 
Thorvald Steen er forfatter.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar