fredag 17. desember 2010

Oppslag i Fri Fagbevegelse: Blir flyttet til Ahus

Oslo universitetssykehus står fast på beslutningen om å flytte hovedtillitsvalgt ved Aker sykehus, Are Saastad, til Ahus i Akershus. Men støtteforeningen for Aker sykehus (Aker sykehus venner) har nå opprettet en konto for å samle inn penger til Saastads sak, med kontonummer: 0530 04 44190. På deres facebook-side heter det at «kampen for å beholde Are Saastad sitt arbeidsforhold og tillitsverv i OUS (Oslo universitetssykehus) er i gang. Vi mottar med stor takk pengestøtte?»

http://www.frifagbevegelse.no/arbeidslivet/norge/article5417738.ece

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar