onsdag 22. desember 2010

Kronerullingen: 75.000 kroner på seks dager!

Ved starten av gårsdagens ekstraordinære årsmøte i Fagforbundet Aker, kunne leder Are Saastad opplyse at det i løpet av kronerullingens første seks dager var kommet inn hele 75.000 kroner.

Beløpet er i hovedsak samlet inn blant enkeltpersoner, og kommer fra mange hold. Til sammen rundt 90 personer har gitt fra 50 kroner og oppover. Ganske mange av bidragsyterne har gitt tusen kroner hver, og det finnes også dem som har gitt både 3000 og 5000 kroner.

To av giverne utmerker seg ved å ha gitt henholdsvis 10.000 og 15.000 kroner alene.

Mye høyere enn forventet

- Dette er helt fantastisk. Totalsummen er mye høyere enn vi i vår villeste fantasi trodde det var mulig å samle inn på så kort tid, sier Are Saastad. Han understreker at innsamlingen hittil ikke har vært organisert på annen måte enn gjennom spredning på Facebook, sms og i form av to presseoppslag (Akers Avis og Klassekampen fredag 17.12).

- Jeg tror nok denne imponerende summen bidro sterkt til å overbevise medlemmene våre om at dette er en sak mange tror på, og som de er villige til å bla opp ganske skikkelig for å støtte framover mot en rettssak, sier fagforeningslederen.

Han får støtte av nestleder Ann Karin Osode, som avslører at fagforeningen på ingen måte har tenkt å gi seg med dette:

Fagbevegelsen skal mobiliseres

- Nå har vi det økonomiske grunnlaget vi trengte for å komme i gang med søksmålet mot Oslo universitetssykehus. Fagforeningens medlemmer finner seg ikke i at fagforeningelslederen deres blir behandlet på denne måten, og nå viser det seg tydelig at mange tenker som oss.

Osode sier fagforeningen foreløpig har mobilisert fagbevegelsen i liten grad.

- Likevel har vi fått to bevilgninger også fra gode allierte i LO. Heismontørenes Fagforening har allerede sendt oss 3.000 kroner, og i går fikk vi beskjed om at styret i LO i Trondheim har bevilget 5.000. Vi takker dere varmt for dette, kamerater!

750 støtteunderskrifter på Aker

Nestlederen minner også om at det nylig ble samlet inn 750 underskrifter mot overflyttingen av Are til Ahus på Aker sykehus.

- Vi har fortsatt ikke samlet inn aktivt blant de ansatte på Aker. Skal jeg tippe, er det mange både blant egne medlemmer og i andre fagforeninger som har sett seg grundig lei på prosessen mot Aker sykehus og det stadig lavere taket for ytringsfrihet i Oslo universitetssykehus. Mange ser nok vår sak som en viktig motild mot sykehusledelsens og Helse Sør-Østs framferd.

- Du skal ikke se bort fra at det også gjelder de ansatte på Ullevål og på Riks- og Radiumhospitalet, sier Ann Karin Osode.

Kronerullingen fortsetter altså med uforminsket styrke. Om du vil bidra gjør du slik:
Innbetalinger pr nettbank: Kontonummer 0530 04 44190. Merk innbetalingen "Støtte til juridisk prosess for Are Saastad".
Om du betaler i bank eller på postkontor: Oppgi i tillegg at kontoen tilhører Aker sykehus venner v/Torstein Winger og Arne Ommundsen.

Se også Facebook

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar